Sut alla i newid fy ngosodiadau cwcis?

Diweddarwyd: 6 Tachwedd 2023

Bydd rhai nodwedd hanfodol ar wefannau’r BBC ddim yn gweithio heb cwcis. A gallai diffodd cwcis eraill effeithio ar y ffordd y gallwch fwynhau ein gwasanaethau.

Gwiriwch eich gosodiadau cwcis isod a throi ymlaen unrhyw gwci rydych chi’n hapus i’w gael.

Nid oes modd diffodd cwcis sydd wir eu hangen, ond gallwch eu diffodd yng ngosodiadau eich porwr.

Gallwch droi cwcis swyddogaethol a pherfformiad ymlaen ac i ffwrdd isod, a bydd eich dewis yn cael ei gofio.

Gallwch hefyd ddod i wybod mwy am gwcis a’u swyddogaethau ar ein tudalennau eraill.

Os ydych chi wedi dewis i atal cwcis trydydd parti yn eich porwr, ni fydd eich dewisiadau cwcis yn cael eu cludo drosodd o bbc.co.uk i bbc.com a fel arall. Sicrhewch eich bod chi'n gosod eich dewisiadau cwcis ar bbc.com a bbc.co.uk.


Cwcis sydd wir eu hangen

Mae gwir angen y cwcis hyn er mwyn eich galluogi chi i symud o amgylch y wefan a defnyddio ei nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni fydd modd darparu gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt.

Mwy am y cwcis sydd wir eu hangen

Allwch chi ddim analluogi cwcis hollol angenrheidiol. Mae’n nhw’n hanfodol i’r safle allu gweithio’n iawn.


Cwcis swyddogaethol

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i wefannau gofio eich dewisiadau a darparu nodweddion gwell a mwy personol.

Mwy am y cwcis swyddogaethol


Cwcis perfformiad

Mae cwcis perfformiad yn ein helpu i wella perfformiad BBC Ar-lein.

Rhestr o’r cwcis perfformiad


Hysbysebu Cwcis i Ddefnyddwyr y Tu Allan i’r DU

Canfuwyd eich bod y tu allan i’r DU. Mae BBC Online y tu allan i’r DU yn cynnwys hysbysebion, gan gynnwys argymhellion am gynnwys masnachol, cynnwys noddedig a negeseuon hyrwyddo. Rydyn ni’n defnyddio'r incwm hysbysebu i helpu i ariannu gwasanaethau’r BBC, gan gynnwys gwneud BBC Online ar gael y tu allan i’r DU. Gallwch gael gwybod mwy am gwcis hysbysebu wedi’u personoli.

Newidiwch eich gosodiadau ar gyfer hysbysebion wedi’u personoli

Noder, ni fydd y ddolen uchod yn gweithio tu allan i'r DU oni bai eich bod yn edrych ar y fersiwn rhyngwladol o'r dudalen hon. Os ydych chi tu allan i'r DU a'r ddolen ddim yn gweithio yna sicrhewch eich bod chi'n edrych ar y dudalen gywir.

Rebuild Page

The page will automatically reload. You may need to reload again if the build takes longer than expected.

Useful links

Theme toggler

Select a theme and theme mode and click "Load theme" to load in your theme combination.

Theme:
Theme Mode: